Hem
Harstena By
Medlemssidor
Stadgar
På gång ...
Sandgärdeglimtar
Skärvård
Öppet landskap, betesdjur
Eldning och avfall
Projekt Båtsviken
2 augusti 2013
Fartbegränsning på Husfjärden och i hamnen
HSF:s styrelse vill påminna
om att högsta tillåtna fart på Husfjärden är 5 knop
och i hela hamnen 3 knop.
Respektera detta och visa hänsyn till
brygg- och båthusägare!
Uppdaterat 2013-08-02
Utskriftsvänlig sida
Harstena Samhällighetsförening • www.harstena.orgwebmaster@harstena.org
Provided by Webforum