4 maj 2020
Arbetsdagen våren 2020

ARBETSDAG HARSTENA   våren 2020   

 

Det blir ingen gemensam arbetsdag denna vår pga Corona-viruset. Däremot kan föreningsmedlemmar och övriga välja att utföra något/några av arbetsuppgifterna på egen hand i mindre grupper vid eget valt tillfälle. Tänk på att hålla avstånd till varandra under arbetet.

Anmäl intresse om val av arbetsuppgift, och när den planeras utföras, till Jonas Gräslund eller Carina Lennquist så kan vi samordna och hjälpa till att skaffa fram erforderligt material vid behov etc.

 

Listan nedan är en bruttolista med förslag på uppgifter som behöver utföras. Några av uppgifterna är prioriterade. Några namn på deltagare har redan förts in i listan.

 

Prioritet:

 

Fästa åter däck på reglarna på Gästbryggan (pga högvatten)                   5 pers

hittills Magnus, Sören, Kjell, Niklas, och (Johan Eklund, frivillig )

 

 

Fästa åter plåten vid angöringsrampen vid Gästhamnen                          2 pers

Kjell

 

Transportera fram och fylla makadam/grus vid sanka partiet

på stigen vid Sjöänga                                                                             4 pers

 

 

Bredda och förankra spången vid Skolan samt diket                                2 pers

 

 

Övriga uppgifter:

 

Fårhagen, Sjöänga, köra slåtterbalk/röjsåg, röja sly                                  3 pers

Samla ihop ris efter de som slår                                                              3 pers

 

 

Röja vass utefter nya Nötholmsvägen                                                      2 pers

 

 

Rensa diken vid Stora Eken                                                                    2 pers

 

 

Rensa hängrännor (Skolan och Militärbaracken)                                      2 pers

 

 

Skrapa och måla fönster och luckor på baksidan av Militärbaracken

+ fixa med luckmekaniken                                                                       6 pers

 

 

 

Gräva ur stora jättegrytan vid elstolpen vid nya vägen

vid Grunnerna (den lilla är urgrävd)                                                         2 pers

 

 

Röja vass utefter stranden på Lindholmen                                                2 pers

 

 

Lägga läkt och tegel + vindskivor på Gamla Postboden                             2 pers

 

 

Skrapa och måla vindskivor på museet vid Skolan                                   2 pers

 

 

Montera ett räcke på ena sidan av nya Alsundstrappen                            2 pers

 

 

Bättringsmåla markeringen på helikopterplattan Nötholmen                      1 pers

 

 

/

Uppdaterat 2020-05-04