Hem
Harstena By
Medlemssidor
Stadgar
På gång ...
Sandgärdeglimtar
Skärvård
Öppet landskap, betesdjur
Eldning och avfall
Projekt Båtsviken
Promenad- och motionsslinga
Välkommen till Harstena Samfällighetsförening

Välkommen till Harstena Samfällighetförenings hemsida - ett forum för information för medlemmar och övriga boende på Harstena. Om du/ni har några förslag eller synpunkter om vad som bör finnas med på hemsidan är ni välkomna att delge dessa till vår webmaster för vidare diskussion vid kommande styrelsemöten. 

Styrelsen för Harstena Samfällighetsförening