Hem
Harstena By
Medlemssidor
Stadgar
På gång ...
Sandgärdeglimtar
Skärvård
Öppet landskap, betesdjur
Eldning och avfall
Projekt Båtsviken
Promenad- och motionsslinga
Avfallshantering - IORS- projektet
Logga in
Betesdjur på Harstena

Den 15/11 2015 sattes ca 300 stolpar för elstängsel ut runt Kärret och Gamla gärdena, en sträcka på ungefär 900 m. Ett tjugotal får betar nu varje sommar i hagarna.

Kartan nedan visar stängslets ungefärliga läge. Två grindar finns för att inte spärra av traktorvägen norr om Kärret (rödmarkerade på kartan). Ytterligare en grind är placerad vid slambädden. Grindarna är konstruerade så spänningen i stängslet bibehålls även då de öppnas.

Att få en stöt av ett elstängsel är ofarligt men obehagligt, vilket ju är syftet.  Spänningen ligger på flera tusen volt men existerar bara i korta pulser. Varningsskyltar sitter längs stängslet.

Naturbeten

Länken nedan leder till en kortfilm om naturbeten och naturbeteskött. Den är distribuerad via WWF och Pelle Gräslund.
http://m.youtube.com/watch?v=IIh5g5YSiYQ

Under arbetsdagen 15 maj 2015 arbetade över 10 frivilliga med att färdigställa fårhagen vid kärret och gamla gärdena.
Resultatet blev som synes mycket bra.
Fåren (24 st) anlände till den nyinhägnade hagen 29/6 2015
Fårhagen (Kärret) 3/10 2015 efter avslutat bete och efter en arbetsdag med röjning av kvarvarande sly.

Under september 2015 flyttades fåren till LindholmenUnder juli 2017 ägde omfattande röjningsarbeten rum på Lindhomen i Emil Bergströms regi.
Projektet har finansieras helt av världsnaturfonden (WWF) .
Den djurhållare som tillhandahåller fåren har nu också ett antal kor betande på Lindholmen.

Bild från 1940-talet

Uppdaterat 2018-08-07
Utskriftsvänlig sida
Harstena Samhällighetsförening • www.harstena.orgwebmaster@harstena.org
Provided by Webforum